000 00819namaa2200241a 44500
001 54
002 am
008 140115sxxxx####ec##################spa#d
041 _aspa
043 _aec#
082 _a333.79
_bO42añ
110 _aOrganización Latinoamericana de energía.OLADE
245 _a35 años OLADE:
_btrabajando con energía para Latinoamérica y el Caribe /
_c Organización Latinoamaricana de Energía
260 _aQuito :
_bOlade,
_c2008
300 _a98 p.
_bil., tablas
_c28 cm.
546 _aTexto en Español.
610 _aOrganización Latinoamericana de Energía
_xHistoria
650 _aEnergía eléctrica
_zAmérica Latina
650 _aEnergía eléctrica
_zEl Caribe
650 _aIndustria energética
_zAmérica Latina
650 _aIndustria energética
_zEl Caribe
942 _2ddc
_cBK
999 _c51
_d51